slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Apariția catalogului comentat în cadrul Proiectului omagial EX-LIBRIS GL 200 • 140 OG. CĂRȚILE LUI GHEORGHE LAZĂR și ALE LUI ONISIFOR GHIBU DIN COLECȚIA MUZEULUI ORĂȘENESC AVRIG

Apariția catalogului comentat în cadrul Proiectului omagial

 

EX-LIBRIS GL 200 • 140 OG. CĂRȚILE LUI GHEORGHE LAZĂR și ALE LUI ONISIFOR GHIBU DIN COLECȚIA MUZEULUI ORĂȘENESC AVRIG

 

La comemorarea a 200 de ani de la trecerea la Domnul a lui Gheorghe Lazăr și la aniversarea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu – Avrig 16-17 Septembrie 2023

 

Lansat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe (MNCR), proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) își propune cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale, punerea în lumină a personalităților care i-au fost modele solide, definitorii, ca și a multiplelor legături și colaborări cu personalități din vremea sa etc. Anul 2023, declarat și la MNCR „Anul Onisifor Ghibu” este marcat de împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui savant (31 mai 1883).

În acest context s-a impus și marcarea legăturilor și afinităților multiple ale lui Onisifor Ghibu cu Gheorghe Lazăr și a apărut oportunitatea (prin acceptul Primăriei Orașului Avrig, domnul Adrian Dumitru David și sprijinul custodelui muzeului, Doamna Maria Grancea) inițierii unui proiect cu titlul: Ex-Libris GL 200 • 140 OG. Cărțile lui Gheorghe Lazăr și ale lui Onisifor Ghibu din Colecția Muzeului Orășenesc Avrig. Acest proiect și-a propus digitizarea colecției de carte aparținând lui Gheorghe Lazăr (în „Anul Gheorghe Lazăr”) pe care o deține Muzeul Orășenesc Avrig, colecție recuperată de Onisifor Ghibu și donată parțial (10 din 13 volume) muzeului probabil în 1972.

Volumul a apărut (fiind realizat în timp-record) ieri 13 septembrie 2023 la Editura Techo Media din Sibiu, sub patronajul Primăriei Orașului Avrig, al Muzeului Orășenesc Avrig și al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.

Operațiunile editoriale s-au derulat în cursul lunilor august și septembrie. Proiectul a fost integrat în configurația obiectivelor proiectului MNCR menționat și al manifestărilor privind comemorarea Marelui Învățat și Dascăl Național din 2023, întemeietor de școală în limba română Gheorghe Lazăr, la 200 de ani de la trecerea sa la Domnul (17 septembrie 2023).

Proiectul a realizat digitizarea și valorificarea muzeală interactivă a colecției de cărți (12, dintre 3 coligate, rezultând 9 volume = 3600 p.) care au făcut parte din biblioteca lui Gheorghe Lazăr, identificate de Onisifor Ghibu în Avrig (1942-1943), în 1971 fiind donate muzeului local în curs de organizare, inaugurat în actuala clădire 1979. Cărțile, în limbile latină, greacă, ebraică, germană au fost procurate de Gheorghe Lazăr, în bună parte, probabil în perioada studiilor sale la Universitatea din Viena; au fost tipărite în sec. al XVIII-lea și în primul deceniu al sec. al XIX-lea la Viena, Salzburg, Frankfurt/Main, Tyrnavia etc.; poartă însemnările lui Onisifor Ghibu, datate 1942-1943, care le atestă proveniența din biblioteca lui Gheorghe Lazăr; unele au chiar semnătura acestuia din urmă.

Astfel că semnificația aparte a acestei colecții de carte veche se leagă de două personalități majore ale științei și culturii românești unite peste timp prin crez, preocupări științifice, afinități spirituale și simțire națională, ca și în mod concret prin aceste cărți, ajunse în mod miraculos până la noi (Gheorghe Lazăr s-a numărat printre mentorii și modelele lui Onisifor Ghibu); aceste personalități beneficiază în 2023 de omagieri importante: 200 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779 – 17 septembrie 1823) și 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu (31 mai 1883 – 31 octombrie 1972).

Cărțile sunt expuse în prima sală a expoziției muzeului, rezervată lui Gheorghe Lazăr, nu au făcut până acum obiectul unor studii detaliate, iar publicul nu avea posibilitatea consultării, din motive impuse de conservarea bunurilor.

Prin colaborarea MNCR cu Muzeul Orășenesc Avrig (custode Maria Grancea) în perioada 16-19 august, muzeograful Corneliu Beldiman a efectuat scanarea integrală în premieră a celor 9 volume. Produsul editorial muzeal digital care a rezultat este un catalog amplu (135 p. + extrase de circa 50 p. x 13 volume = 785 p.) însoțit de texte privind proiectul MNCR, viața și opera lui Gheorghe Lazăr, fișele bibliologice, tabele sinoptice, fișierele pdf cu extrase extinse (circa 50 p. din fiecare volum). El este destinat în special uzului marelui public, având două versiuni (Editura Techno Media, Sibiu): pe suport optic (DVD) și online.

Produsul editorial este conceput pentru a fi accesabil de pe orice terminal digital, valențele interactive fiind asigurate optim prin folosirea iphonului/smartphonului în fața exponatelor din sala muzeului. El se lansează în data de 16 septembrie la Avrig, cu ocazia lucrărilor sesiunii anuale de comunicări științifice din cadrul Școlii Academice „Gheorghe Lazăr”, organizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române (acad. Emilian M. Dobrescu), Primăria Orașului Avrig (primar Adrian Dumitru David) și Biblioteca Orășenească Avrig (Maria Grancea), se va distribui participanților, ca și oficialităților care iau parte la manifestările din 17 septembrie (slujba religioasă, dezvelirea statuii lui Gheorghe Lazăr etc.).

Din partea MNCR participă ca invitat muzeograf dr. Corneliu Beldiman, care prezintă o comunicare, lansează volumul digital și ia parte la manifestările din 17 septembrie.

O valorificare exhaustivă a datelor acumulate în urma documentării (publicarea integrală a versiunii digitale a volumelor) se va realiza în ediția a doua a publicației, care va apărea, de asemenea, în această toamnă.

Adresăm mulțumiri celor care au sprijinit realizarea și apariția acestei lucrări: Domnului dr. Valerii Kavruk, managerul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; Domnului dr. Dan Lucian Buzea, șeful Secției Muzeologie al aceleiași instituții; Domnului Adrian Dumitru David, primarul Orașului Avrig; Doamnei Lidia Bădilă, consilier al primarului Orașului Avrig; doamnei Maria Grancea, custode al Muzeului Orășenesc Avrig; Doamnei Viorica Spiridon, supraveghetor în cadrul muzeului menționat; Domnului Cosmin-Crăciun Cruciat; Doamnei Gabriela Mircea; Domnului Florin Bogdan; Domnului Nicolae Stancu, directorul Editurii Techno Media din Sibiu; soției mele iubite, Diana-Maria.

 

Corneliu Beldiman

 

Corneliu Beldiman (editor), EX-LIBRIS GL 200 • 140 OG. CĂRȚILE LUI GHEORGHE LAZĂR și ALE LUI ONISIFOR GHIBU DIN COLECȚIA MUZEULUI ORĂȘENESC AVRIG, Sibiu, Editura Techno Media, 2023, 135 p. + 650 p. facsimile

 

© 2023 Primăria Orașului Avrig și editorul

ISBN 978-606-616-512-9 (ediția digitală pe suport optic – DVD)

ISBN 978-606-616-513-6 (ediția digitală online)

 

Titlu

URL

 

 

1 Colonius, Johann Philipp

Systema Arithmeticum Speciosum

https://online.anyflip.com/sfmih/gxyu/

2 Friedrich II

Hinterlassene Werke Friedrichs II

https://online.anyflip.com/sfmih/lxwk/

3 Horváth, Johann Baptist

Institutiones Metaphysicæ,

https://online.anyflip.com/sfmih/apag/

4 Horváth, Johann Baptist

Brevis Introductio in Philosophiam

https://online.anyflip.com/sfmih/ilpo/

5 Jahn, Johann

Introductio in Libros Sacros

https://online.anyflip.com/sfmih/wvtd/

6 Jahn, Johann

Archaeologia Biblica

https://online.anyflip.com/sfmih/qfnf/

7 Pařízek, Aleš Vincenc

Uiber Lehrmethode in Volkschulen

https://online.anyflip.com/sfmih/exkl/

8 Pehem, Josef Johan Nepomuc

Praelectionum in Jus Ecclesiasticum

https://online.anyflip.com/sfmih/ytmg/

9 Psalida, Athanasio Petride

Vera Felicitas sive Fundamentum Omnia

https://online.anyflip.com/sfmih/mtmi/

10 Vierthaler, Franz Michael Literaturzeitung vom Jahre 1800

https://online.anyflip.com/sfmih/nmwa/

11 Weiss, Emanuel Adam

Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/yllg/ 

12 Weiss, Emanuel Adam

Neueres Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/cpwn/

13 Weiss, Emanuel Adam

Neueres Verzeichnis von Alten und Neuen Buechern

https://online.anyflip.com/sfmih/lcte/

 

Din Avrig despre Gheorghe Lazăr, după două secole de la trecerea sa la Domnul

 

În 17 septembrie se împlinesc 200 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazăr. Deja au început să apară în presă aceleași articole, clișee vechi rostogolite ca să „ne achităm de sarcină”, fără niciun interes de a verifica ce se mai spune în lumina ultimelor cercetări. Unul dintre clișeele intens vehiculate este cel care ne povestește de Lazăr, „fiul de iobag”, cel „luat de mic în casa lui Brukenthal” și de providențialul ajutor al baronului pentru ca acela crescut în casa sa să urmeze școli înalte și universitate la Viena.

La începutul secolului XX se știau puține despre Lazăr, singurele mici biografii, apărute în presă la ani buni după moartea sa, se datorau foștilor săi elevi Ion Heliade Rădulescu și apoi Petrache Poenaru. Nici unul nu amintește data nașterii și nici detaliat parcursul școlar, pentru că nu le cunoșteau, dar conturează o poveste romantică a unui copil de țăran crescut de baron și dat la școală la Viena. Petrache Poenaru plusează amintind, în discursul său la intrarea în Academie, că Lazăr ar fi fost acceptat într-o societate secretă la Sibiu. Pentru că nu se știau prea multe despre Lazăr nimeni n-a pus întrebarea :„Așa tânăr?” Căci anul în care ar fi fost primit în misterioasa societate era cel în care Lazăr ar fi împlinit 14 ani.

 

Mai departe citiți textul Doamnei Maria Grancea, directorul Bibliotecii Orașului Avrig; custodele Muzeului Orășenesc Avrig la:

 

https://www.facebook.com/people/Biblioteca-Or%C4%83%C8%99eneasc%C4%83-Avrig/100064366074792/

 

Programul manifestărilor Gheorghe Lazăr 200 de la Avrig, 16 - 17 septembrie 2023

 

Primăria şi Consiliul Local Avrig vă invită să luaţi parte la manifestările cultural – religioase ocazionate de împlinirea a 200 de ani de la trecerea la cele veșnice a cărturarului avrigean Gheorghe Lazăr, din 16 şi 17 septembrie 2023.

 

Program:

Sâmbătă, 16 septembrie

* Biserica „Duminica Floriilor” din Avrig, ora 11:00 – Şcoala Academică Gheorghe Lazăr, Ediţia a VII-a; Sesiune de comunicări; lansare volum SAGL 7 Gheorghe Lazăr; lansare volum DVD (catalog cărți).

Duminică, 17 septembrie

* La ora 12:00, un sobor de preoţi va oficia o slujbă de pomenire la Biserica „Duminica Floriilor” din Avrig, la mormântul lui Gheorghe Lazăr, aflat în curtea bisericii. Vor participa un detaşament de gardă, militari purtători de coroane, militari santinelă şi fanfara militară a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

* La 12:45, va avea loc un moment omagial și se vor depune coroane și flori la bustul cărturarului din Piaţa Gheorghe Lazăr.

* La ora 13:00, oficialităţi locale și centrale vor lua parte la ceremonia de dezvelire şi sfinţirea statuii lui Gheorghe Lazăr în noua amplasare, La Castani. Monumentul este adus la Avrig, după ce a tronat timp de 18 ani, în Piaţa Mare din Sibiu. Cu această ocazie, vor susţine alocuţiuni care vor evoca personalitatea remarcabilă a lui Gheorghe Lazăr: ministrul Culturii, Raluca Turcan; preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean; primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor; directorul Direcţiei pentru Cultură, Dan Nanu; Directorul Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă; directorul Bibliotecii Judeţene Astra, Răzvan Pop; primarul Oraşului Avrig, Adrian Dumitru David.

 

https://www.amosnews.ro/anul-gheorghe-lazar-avrig-2023-200-de-ani-de-la-moartea-intemeietorului-invatamantului-romanesc/

 

loading...