slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Formulare tip

Modele de reclamații administrative:

Atașate aveți următoarele formularele:

Formular-tip cerere de informaţii de interes public

Model-Reclamaţie administrativă (1)

Model - Reclamaţie administrativă (2)

 

Taxă pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – 1,5 lei/pagină  

 

 

loading...