slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider

Raportul de activitate pe anul 2020,cu anexele, în vederea respectării Legii nr.544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În vederea respectării prevederile Legii nr.544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public(art.5, alin.2) și a Normelor Metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr.544/2001 atașam mai jos Raportul de activitate pe anul 2020 al instituției, cu anexele solicitate, conform circularei solicitate de Ministerul Culturii.

Rezultatul analizei dosarului candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de economist IA, la MNCR

Rezultatul analizei dosarului candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de economist IA, la MNCR.

Rezultatul analizei dosarului candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor, la MNCR, secția din Miercurea Ciuc

Rezultatul analizei dosarului candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor, la MNCR, secția din Miercurea Ciuc

Anunț scoatere la concurs a postului de contabil șef, gr.II, funcție de conducere

Anunț scoatere la concurs a postului de contabil șef, gr.II, funcție de conducere la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Ordinul ministrului Culturii și patrimoniului național nr.2094/16.03.2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Atașat puteți consulta ordinul ministrului Culturii și patrimoniului național nr.2094/16.03.2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni.

Raportul de activitate pe anul 2018,cu anexele, în vederea respectării Legii nr.544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În vederea respectării prevederile Legii nr.544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public(art.5, alin.2) și a Normelor Metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr.544/2001 atașam mai jos Raportul de activitate pe anul 2018 al instituției, cu anexele solicitate, conform circularei solicitate de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Anunț privind ocuparea postului de cercetător științific grad II. Evaluare dosar de concurs și mapă candidaților.

Anunț privind ocuparea postului de cercetător științific grad II. Evaluare dosar de concurs și mapă candidaților.

Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018-31.10.2018 BVC- aprobat

Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018-31.10.2018 BVC- aprobat

Raport de activitate pe 2017 al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, privind liberul acces la informații de interes public

Atașat puteți consulta Raportul de activitate pe 2017 al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, privind liberul acces la informații de interes public.

Stat de funcții ianuarie 2018

Stat de funcții valabil la data de 01.01.2018-document pdf atașat.

Hotărârea privind înființarea Muzeului Carpaților Răsăriteni

Hotărârea privind înființarea Muzeului Carpaților Răsăriteni-atașat document pdf.

Stat de funcții MNCR, Regulament de Ordine Interioară, Regulament de Organizare și Funcționare, Organigramă MNCR.

Atașat aveți documentele pdf. cu: Statul de funcții de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Organigrama Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, 2018

Atașat puteți găsi organigrama Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni.

Analiza noului proiect de management al domnului Valerii Kavruk, manager al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni

Atașat puteți consulta documentele pdf. referitoare la analiza noului proiect de management al domnului Valerii Kavruk, manager al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni. Documentele pot fi consultate și la sediul MNCR, în urma unei cereri oficiale adresate secretariatului instituției. Vă mulțumim!
loading...