slide3 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Casa Memorială Romulus Cioflec

Casa Memorială "ROMULUS CIOFLEC"

 

                Romulus Cioflec (1882 - 1955), profesor și scriitor, s-a remarcat și a fost apreciat de scriitorii vremii pentru talentul și implicarea sa activă în viața culturală românească.

Născut la Araci, într-o familie de preoți numeroasă, a urmat școala primară din sat, apoi cea secundară la Brașov, Școala Normală “Carol I” din Câmpulung Muscel (absolvită în 1901) și Facultatea de Litere și Filozofie din cadrul Universității București.           

Îmbrățișând cariera de profesor, Romulus Cioflec a predat în școli din comunele Chiojdeanca și Lipănești din județul Prahova, Botoșani, Chișinău, Timișoara și București.

            Romulus Cioflec s-a aplecat de-a lungul vieții atât asupra activității pedagogice, cât și asupra vieții culturale românești, publicând lucrări literare, ajutând la redactarea ziarului „Românul” din Arad, a gazetei „Cuvânt moldovenesc” din Chișinău, a cotidianului „Sfatul Țării”, corespondând cu personalități de marcă precum Vasile Goldiș, Garabet Ibrăileanu – conducătorul revistei ieșene „Viața românească”, și Panait Istrati – autorul operei „Chira Chiralina”.

Debutând cu schița „Un gând” în revista „Sămănătorul”, Romulus Cioflec a publicat nuvele, schițe și articole în revistele și ziarele vremii: „Gazeta de Transilvania”, „Sămănătorul”, „Viața literară”, „Viața românească”, „Adevărul literar și artistic”, „Românul” etc. Începând cu anul 1907 publică volumele „Doamne, ajută-ne!” – la recomandarea lui Nicolae Iorga și a lui Ilarie Chendi, „Lacrimi călătoare”, „Pe urmele Basarabiei ... note și impresii din revoluția rusească”, „Cutreierând Spania. Impresii de călătorie”, „Sub soarele polar. Impresii și peripeții din voiajul unor salvați de la naufragiu de spărgătorul Krasin”, „Vârtejul”, „Români din secuime”, „Pe urmele destinului. O goană în jur de sine însuși”.

            Romanul „Vârtejul” este premiat de Academia Română, în anul 1938, la propunerea lui Mihail Sadoveanu, cu premiul „Ion Heliade Rădulescu”.

            Postum i se publică romanul „Boierul”, volumul de nuvele și schițe „Trei aldămașe”, volumul dramaturgic „Moarte cu bocluc” și îi sunt retipărite romanele „Vârtejul”, în limbile română și maghiară, „Pe urmele destinului”, „Boierul”, precum și volumele „Cutreierând Spania” și „Pe urmele Basarabiei”.

Alte opere precum romanul Ișpășirile, piesele de teatru: „Răspântia”, „Cupa Domeniilor”,” Răfuiala” au rămas în manuscris.

 

Casa memorială Romulus Cioflec, a fost inaugurată în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfîntu Gheorghe la data de 19 decembrie 1998 și reamenajată în anul 2010, reconstituind atmosfera anilor din viața scriitorului Romulus Cioflec.

Casa memorială cuprinde 4 încăperi: camera din față numită „Camera dinainte”, sala documentară, biroul scriitorului și sala multimedia. Aici sunt expuse piese de mobilier, obiecte personale, cărți și fotografii ce au aparținut scriitorului Romulus Cioflec și familiei sale, precum și imagini în fotocopie după materialele originale.

 

Prima încăpere, „Camera dinainte”, era camera de oaspeți. Aceasta păstrează piesele de mobilier și cele personale întocmai așa cum erau amenajate de Constantin Cioflec, tatăl scriitorului, cântăreț bisericesc. Elementele expuse în această sală ilustrează aspecte casnice,  legate de viața privată a familiei scriitorului Romulus Cioflec.

A doua încăpere prezintă traseul călătoriilor scriitorului reflectate în cărțile sale, viața și activitatea sa în diverse localități din țară și străinătate precum: Chișinău, Timișoara, București, Berlin, Paris, Hamburg, localități din Italia și Spania, de pe coasta Finlandei până la Cercul Polar. Experiențele trăite în călătoriile sale sunt consemnate de scriitor în memorialele de călătorie. Tot în această sală este prezentată corespondența lui Romulus Cioflec cu diverși oameni de cultură și scriitori prieteni: Garabet Ibrăileanu, Panait Istrati, Vasile Goldiș, P. Hallipa etc.

 

 

În a treia încăpere este amenajat spațiul de lucru al scriitorului. Aici sunt expuse obiecte care au aparținut lui Romulus Cioflec și familiei sale: dulapul-bibliotecă, biroul, mașina de scris, fotografii de familie în original, volume în primă ediție ale operelor: Români din Secuime și Trei aldămașe (nuvele și povestiri), Sub soarele polar, Vârtejul, Pe urmele destinului, Boierul, piesa de teatru Moarte cu bocluc; volume ale unor lucrări reeditate ale scriitorului: Cutreierând Spania, Pe urmele Basarabiei, romanele reeditate de Editura Dacia și îngrijite de Mircea Braga: Vârtejul, Boierul, Pe urmele destinului; copii ale operelor rămase în manuscris: romanul Ișpășirile, piesele de teatru: Răspântia, Cupa Domeniilor, Răfuiala; și altele.

 

 

A patra încăpere din casa memorială, sala multimedia, ilustrează citate din operele scriitorului Romulus Cioflec: „Moarte cu bocluc”, „Trei aldămașe”, „Vârtejul”,Răspântia”, „Pe urmele Basarabiei”, „Cutreierând Spania” etc. Pe lângă acestea sunt expuse și aprecierile criticului literar Panaitescu P. Perpessicius legate de opera lui Romulus Cioflec.

 

 

Există la Romulus Cioflec „o măiestrie extraordinară, pe care Panait Istrati a întrevăzut-o cu luciditate, și pe care ar fi salutat-o cu explozii de bucurie, proprii firii lui generoase, dacă ar fi ajuns să cunoască fie romanul Vîrtejul, cu iureșul carcateristic vieții hoților de cai și războiului, fie, după aceea și mai cu seamă, ultima carte a lui Romulus Cioflec, marele roman, nu numai ca proporții, dar și ca semnificații, Boierul.” Perpessicius, Alte mențiuni de istoriografie literară și folclor (II), 1964, p. 83.

 

Repere cronologice din viața și opera lui Romulus Cioflec

1 aprilie 1882 - S-a născut Romulus Cioflec în satul Araci, județul Covasna

1889-1901 - Urmează școala primară în satul natal, apoi Școala Normală din Câmpulung-Muscel

1901-1904 - Învățător în comunele Chiojdeanca și Boldești  (Prahova)

1905 - Debutează cu schița „Un gând” în revista „Sămănătorul”

1907 - Editează volumul de nuvele „Doamne, ajută-ne!”

1910-1914 - Student la Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității București

1911-1912 - Redactor-șef la ziarul "Românul" din Arad

1914-1917 - Profesor de liceu la Pomârla (Botoșani)

Februarie 1917 - Călătorește la Sankt Petersburg, unde asistă la desfășurarea revoluției din februarie-m

artie 1917

1917- Pleacă de la Sankt Petersburg și se stabilește la Chișinău, ajutând, la invitația lui Pantelimon Halippa, la redactarea gazetei „Cuvânt moldovenesc”; colaborează la publicațiile „Sfatul țării”, „Școala moldovenească”

1918-1926 - Profesor la Chișinău, un an la Liceul de Băieți Nr. 1 „B.P.Hașdeu”; șapte ani la Liceul de Băieți Nr. 2  „Mihai Eminescu”

1920 - Apare volumul de nuvele „Lacrimi călătoare”, Editura Viața Românească, Iași

1921-1922 - Bursier la Berlin (bursă de studii)

1926-1936 - profesor la Școala Elementară de Comerț, ulterior la Școala Superioară de Comerț și la Liceul  „C. Diaconovici Loga” din Timișoara

1926 - Urmează cursurile de vară ale Centrului de Studii Istorice din Madrid

1927 - Publică volumul „Cutreierând Spania”, Editura Adevărul, București

1928 - Face o călătorie la Polul Nord, iar în 1929 publică impresiile de călătorie în volumul „Sub soarele polar”, Editura Națională, București

1936 - Se mută de la Timișoara la București, profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr”

1937 - Apare romanul „Vârtejul” la Editura Adevărul - în 1938 va fi premiat de Academia Română cu premiul „Ion Heliade Rădulescu”, la propunerea lui Mihail Sadoveanu

1906-1940 - Publică nuvele și schițe în diverse publicații: „Gazeta de Transilvania”, „Sămănătorul”, „Viața literară”, „Ramuri”, „Viața românească”, „Adevărul literar și artistic” ș. a

1942 - Apare volumul de nuvele „Români din secuime”, Editura Casa Școalelor

1943 - Publică romanul în două volume „Pe urmele destinului”, Editura Remus Cioflec

1945 - Traducerea romanului „Camarazii” (Drei Kameraden) de Erich Maria Remarque

13 noiembrie 1955 - S-a stins din viață Romulus Cioflec, este înmormântat la cimitirul Bellu din București;

1957 - Apare postum romanul „Boierul” la ESPLA

1970 – Apare postum volumul de nuvele „Trei aldămașe”

1992 - Editura Universitas din Chișinău publică „Pe urmele Basarabiei”, în același volum cu „Revoluția rusă” de Leon Donici, ediție alcătuită de Iurie Coleșnic

1998 – Apare postum piesa de teatru „Moarte cu bocluc”, Editura Carpații Răsăriteni, volum îngrijit de Luminița Cornea

2007 – Apare volumul „Romulus Cioflec. Un ardelean pe drumurile lumii”, Editura Arcuș, ediție îngrijită de dr. Luminița Cornea

 

loading...