slide3 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ediţia a XI-a, 9-11 octombrie 2014, Centrul de Studii Europene Arcuş, jud. Covasna

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ediţia a XI-a, 9-11 octombrie 2014, Centrul de Studii Europene Arcuş, jud. Covasna

Titlul simpozionului din acest an este „Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor Orientali (sec. I-V p.Chr).”

Avem deosebita plăcere de a vă invita în perioada 9-11 octombrie 2014, la  lucrările Sesiunii Ştiinţifice Anuale a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ediţia a XI-a, ce se va desfăşura la Centrul de Studii Europene Arcuş.

Manifestarea îşi propune să reunească cercetători ai fenomenelor arheologice ale primei jumătăţi a primului mileniu creştin, oferindu-le o platformă pentru discuţiile actuale asupra problemelor legate de cercetarea relaţiilor zonei Carpaţilor Răsăriteni cu lumea provincial-romană pe de-o parte, şi cu alte regiuni învecinate, pe durata secolelor I-V p.Chr.

Încă din antichitate, Carpaţii Orientali au fost percepuţi drept un obstacol natural al comunicării dintre comunităţile umane, dispuse pe ambele părţi ale acestui lanţ muntos. Deşi de-a lungul lor s-au constituit graniţe politice şi culturale, Carpaţii nu au fost niciodată o barieră geografică de netrecut. Numeroasele pasuri şi trecători au asigurat pe parcursul timpul căile necesare de comunicare dinspre Est spre Vest şi vice-versa. În perioada dacică, pe aici au trecut principalele căi de legătură între comunităţile din interiorul arcului carpatic cu cele de la est de Carpaţi şi de la Dunărea de Jos. În perioada romană, de-a lungul munţilor a fost edificată graniţa provinciei romane Dacia. Până la retragerea aureliană, aceasta a fost supravegheată militar de trupe dislocate în zona limesului din estul Transilvaniei. În epocă post-romană, teritorii adiacente Carpaţilor Orientali sunt populate de triburile purtătoare ale culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Aceste trei epoci marcante ale istoriei regiunii Carpaţilor Răsăriteni reprezintă şi perioadele de interes ale simpozionului nostru.

Programul sesiunii:  9.10.2014, joi

09.00 - 12.00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor.

14.00 - 19.30 Comunicări

10.10.2014, vineri

09.00 - 13.00 Seminar de studiu în teren: castrele romane de la Comălău şi de la Boroşneu Mare, situl dacic "Cetatea Zânelor" de la Covasna.

15.00 - 18.00 Masa rotundă "Situl de epocă post-romană de la Olteni", cu prezentarea şi discutarea complexelor ceramice din aşezare.

11.10.2014, sâmbătă

09.00 -11.00 Concluzii. Încheierea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi pe responsabilul evenimentului, domnul dr. habil. Alexandru Popa, la adresa de e-mail alex.popa@mncr.ro sau vizitaţi site-ul muzeului: www.mncr.ro

Cu deosebit respect,

Cristina Felea

Muzeograf

Biroul Relaţii Publice şi Marketing

loading...