slide4 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Proiectul SAMARIS. Protejarea monumentelor saline de pe Valea Mureşului Superior

      Proiectul "SAMARIS. Protejarea monumentelor saline de pe valea Mureşului Superior"

 

Proiectul se derulează în perioada mai-noiembrie 2014 având colaboratori: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Harghita şi Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Mureş.

Sarea şi manifestările legate de apariţia ei la suprafată sau in apropierea ei, sunt cunoscute de foarte mult timp, ele fiind utilizate de primele comunită şi umane. Proiectul este axat pe cercetarea exploatării şi utilizării preindustriale, arhaice şi tradiţionale a sării, apei sărate şi a plantelor de sărătură.

Sarea reprezintă una dintre resursele indispensabile vieţii, ea fiind necesară în întreţinerea sănătăţii omului şi animalelor, conservarea produselor alimentare şi altele. Bazinul Mureşului Superior, de la Defileul Deda până la Depresiunea Homoroadelor (aproape întreg teritoriul judeţului Mureş şi partea sud-vestică a judeţului Harghita), este cea mai bogată zonă saliferă din Transilvania. În acest areal sunt prezente diverse manifestări saline accesibile exploatării preindustriale: aflorimente, zăcăminte de sare gemă la mică adâncime, izvoare şi lacuri sărate, nămoluri sărate, sărături, vegetaţie halofilă. Totodată, prin căi naturale de comunicare, acvatice si terestre, acest areal este legat de teritorii lipsite de surse de sare. Astfel, prin pasuri şi trecători acest teritoriu este legat de depresiunile intramontane ale Carpatilor Orientali (Giurgeu, Ciuc si Brasov), iar Mureşul asigură legatura cu întinsele spaţii lipsite de surse de sare aflate la vest de Apuseni: Banat, Crişana şi Câmpia Maghiară. În aceste condiţii, manifestările saline din Bazinul Mureşului Superior au fost intens exploatate de-a lungul secolelor nu numai pentru nevoile locale dar mai ales pentru export.

Situri arheologice cu urme directe de exploatare a sării în acest areal sunt cunoscute la Comăneşti (com. Martiniş, jud. Harghita, epoca bronzului, descoperit în 2013), Orşova (jud. Mureş, epocă neprecizată, descoperit în 2010), Sărăţeni (jud. Mureş, castru roman şi vama medievală a sării). Siturile menţionate nu se bucură de protecţia juridică, având în vedere faptul că nu figurează în nici un document oficial (Lista Monumentelor Istorice, Repertoriul Arheologic Naţional) şi astfel din punct de vedere juridic nu există. Cel de la Sărăţeni, deşi apare în LMI, nu este însoţit de documentaţia minimă prevăzută de legislatie. În aceste condiţii, siturile de la Comăneşti şi Orşova nu pot beneficia de protecţia juridică, iar statutul juridic al sitului de la Sărăţeni este extrem de vulnerabil. Cercetările preliminare în siturile menţionate efectuate sub egida Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni au arătat că aceste situri întrunesc condiţiile necesare pentru a fi clasate ca monumente istorice. Sunt necesare urgent activităţi specifice prevăzute de actele normative privind protejarea patrimoniului arheologic în vederea declanşării procedurii de clasare a acestor situri (localizarea, delimitarea, ridicari topografice, expertizarea etc.).

În aria de desfăşurare a proiectului sunt cunoscute până în prezent următoarele puncte care urmează a fi cercetate:

Situri arheologice:

  1. Sărăţeni, jud. Mureş – sit arheologic (castru roman, vama medievală a sării)
  2. Orşova, jud. Mureş – sit arheologic privind exploatarea sării (epoca nedeterminata)
  3. Comăneşti (com. Mărtiniş), jud. Harghita – sit arheologic privind exploatarea sării. (Epoca bronzului).

Fântâni:

  1. Jabeniţa – Fântâna „La Gurete”
  2. Corund – Fântâna de apă sărată

Băi sărate :

  1. Jabeniţa – staţiune balneară abandonată, anii de exploatare: începând din 1830

Peisaje cultural-naturale:

  1. Sovata
  2. Praid
  3. Jabeniţa

SAMARIS se adresează instituţiilor cu atribuţii în protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural din judeţele Mureş şi Harghita, administraţiei şi populaţiei localităţilor Sovata, Jabeniţa (com. Solovăstru), Orşova (com. Gurghiu), Sărăţeni (jud. Mures), Corund, Comăneşti (jud. Harghita), turiştilor care vizitează şi beneficiază de serviciile de agrement ale staţiunilor de la Sovata şi Praid. Proiectul urmăreşte salvarea şi protejarea a 9 monumente de exploatare preindustrială a sării de valoare excepţională. Toate monumentele vizate de proiect se află într-un proces accelerat de degradare din cauza agresiunii umane şi a factorilor naturali. SAMARIS va întreprinde o serie de măsuri, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru ca aceste obiective să poată fi clasate ca monumente istorice şi/sau de arhitectură, să fie incluse în Lista Naţională a Monumentelor şi astfel să intre sub protecţia legii. SAMARIS va asigura expertizarea ştiinţifică a monumentelor vizate, localizarea şi delimitarea lor exactă, stabilirea zonelor lor de protecţie, realizarea planurilor topografice şi a aerofotogramelor siturilor arheologice, a releveelor fântânilor. Direcţiile Judeţene pentru Cultură Mureş şi Harghita vor beneficia astfel de documentaţia necesară declanşării ulterioare a procedurii de clasare a monumentelor vizate. În acelaşi timp SAMARIS va realiza un ghid al bunelor practici de cooperare interinstitutională necesar realizării procedurilor preliminare de clasare a monumentelor istorice, adresat cu precadere administraţiilor locale. 

 

 

                                                                                                  Manager proiect,

                                                                                                Dr. Daniel Cioată

loading...