slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Smart Manager

SMART MANAGER - Curs practic, interactiv în elaborarea și scrierea proiectelor

Proiectul se desfășoară cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și urmărește să faciliteze mai buna cunoaștere, dialogul și schimbul de experiență privind modul de dezvoltare și implementare a proiectelor culturale între operatorii culturali din județele Covasna, Harghita și Brașov.

Durată: Prima sesiune a cursului a avut loc in perioada 10 - 14 august 2009, iar a doua în perioada 7 - 12 septembrie 2009, ambele la Centrul de Cultura Arcuș.

Beneficiari: Proiectul se adresează personalului din instituțiile publice de cultură, naționale și locale (direcții județene de cultură, muzee, teatre, biblioteci, case de cultură, cămine culturale, centre de conservare și valorificare a tradiției populare etc.) din județele Harghita, Covasna, Brașov și, indirect, comunităților locale din această zonă.

Obiective: Proiectul SMART MANAGER își propune să instruiască 32 de angajați din instituțiile publice de cultură din zona Harghita, Covasna, Brașov în elaborarea și scrierea propunerilor de proiecte cu scopul de a-i forma pe participanți ca inițiatori de proiecte culturale.


Activități:
1. Identificarea nevoilor și cerințelor de formare și pregătire profesională specifice beneficiarilor selectați
2. Elaborarea programului sesiunilor de formare
3. Organizarea a două sesiuni de formare
4. Promovarea, comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului;
5. Evaluarea, monitorizarea și managementul proiectului.

Coordonatorul proiectului:
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură www.cppc.ro

Parteneri:
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro

Centrul Cultural Arcuș www.centrul-arcus.ro


loading...